balboa

s.m. unità monetaria del panamá.

balbo

agg. (ant. , lett.) balbuziente. 

leggi

Sitemap