egittologo

s.m. [f. -a ; pl. m. -gi] chi studia l'egittologia.

egittologia

s.f. scienza che studia la civiltà dell'antico egitto. 

leggi

Sitemap