endoteliale

agg. (anat.) dell'endotelio: cellule endoteliali.

Sitemap