enna

vedi henna.

ennagono

o enneagono, s.m. (geom.) poligono che ha nove lati e nove angoli. 

leggi

Sitemap