tassatività

s.f. l'essere tassativo, obbligatorio.

Sitemap