teddy boy

loc. sost. m. invar. (antiq.) giovane teppista.

Sitemap