vampiresco

agg. [pl. m. -schi] relativo ai vampiri; da vampiro: storie vampiresche ; denti vampireschi § vampirescamente avv. alla maniera dei vampiri.

Sitemap