vessillologo

s.m. [f. -a ; pl. m. -gi] studioso, esperto di vessillologia.

vessillologia

s.f. studio e catalogazione delle bandiere. 

leggi

Sitemap